Для новых клиентов

CDS Şirketler Grubu – Müşterinin bilgi sistemi ile API Entegrasyonu

Önkoşullar:
Şirket, kurumsal kaynak yönetimi için Microsoft Axapta olan tek bir çözüm kullanıyor. Tesislerde satın-alma taleplerinin oluşturulması ve tahsilat süreçleri ile malzeme temini için seçilen faturaların muhasebeleştirilmesi süreci otomatik hale getirilmiştir. Çalışma süreçlerini optimize etmek için farklı programları birbirine bağlamanın bir yolunu bulmak gerekiyordu.
Sorun:
Şirketin bilgi sisteminde tedarikçilerin bulunmaması. Tedarikçi seçimi aşamasında iş sürecinin bozulması, seçimde şeffaflık eksikliği, kontrol eksikliği.
Çözüm:
Synteka tedarik yönetimi sisteminin tüm yeni tedarikçilerin yanı sıra çok sayıda mevcut tedarikçiye başvuruların kabul etmesi, faturaların indirilmesi ve kapanış belgelerinin gönderilmesi için arayüze erişim sağlayan ‘Satın Al’ pazar yeri ile entegre edilmiştir. API üzerinden entegrasyon kurularak yapılandırılmış verilerin hem tedarikçilere, hem de tedarikçilerden aktarılması mümkün hale geliyor. Synteka sistemi, tedarikçilerle etkileşime ek olarak fatura mutabakatı işlevini de uygular. Sistem, çeşitli parametrelere (maliyet, ürün kategorisi, proje vb.) bağlı olarak bilgi akışlarını sorumlu çalışanlara etkili bir şekilde yönlendirmenize izin veren esnek onay yollarını uygular.
Bilgi Sistemleri Destek Departmanı Başkanı, Remizov S.V.:
“Şirketimiz, bilgi teknolojilerini ciddiye alıyor ve aktif olarak kullanıyor. Ana muhasebe sistemi olarak Microsoft Axapta kullanılmaktadır. Her biri kendi sisteminde çalışan tedarikçilerle etkileşimin nasıl otomatikleştirileceği sorunu ortaya çıktı. Pazarın analizini yaptıktan sonra Synteka sistemini seçtik. Bu çözüm, şu anda 4.000’den fazla kayıtlı tedarikçiye sahip olan ‘Satın Al’ ticaret platformuyla entegre edilmiştir. Önemli bir özelliği kapsamlı ve belgelenmiş bir API’nin mevcudiyeti olarak ortaya çıktı. Şirketimize entegrasyonu hızlı bir şekilde hayata geçirildi ve hatasız bir şekilde çalışmaya devam edip gerekli işlevleri tamamlıyor: oluşturulan taleplerin kabul etmesi, ihale prosedürünün uygulaması, faturaların mutabık kılması ve mutabık kılınan faturaların Microsoft Axapta sistemimize aktarılması gerçekleştirmesine olanak tanıyor.”