Ödeme

Ödeme kaydı, planlanan ödemeleri takip etmenizi sağlar. Muhasebe sistemi ile entegrasyon, ödeme kaydını otomatik olarak boşaltmanızı sağlar. Malzemelere ilişkin veriler sistemde dijitalleştirilmiş bir biçimde bulunduğundan, birincil belgeleri girme prosedürü büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Bir elektronik belge yönetim sistemi ile entegrasyon sırasında, kağıt kullanım ortamını reddetmeyi mümkün kılıp tüm süreci hızlandırmayı ve hataları önlenmeyi sağlayacaktır.