Taleplerin yerine getirilmesi

Sisteme girilen talep, ilgili tüm tedarikçilere tek tuşla gönderilebilir. Sistem, talebe gelen faturaların alınmasını kontrol ederek, hangi pozisyonların kapalı olduğunu ve hangilerinin hala çalışması gerektiğini açıkça gösterir. Esnek bir filtre sistemi, talepleri çeşitli parametrelere göre seçmenize olanak verir: örneğin tarihe, çalışma durumuna, sorumlu kişiye, projeye vb. göre arama. Gelen faturalar otomatik olarak sıralanır, analiz edilir ve tek bir karşılaştırmalı tabloda özetlenir. Bir ihale prosedürünün yürütülmesi gerektiğinde, 4.000’den fazla kayıtlı uzman tedarikçiye dağıtımını garanti eden zakupay.pro ihale portalına talep yerleştirilebilir.